19/1/1948 وقوع مذبحة صفد على يد القوات الإرهابية الصهيونية ., omartv22yahoo.fr, 28000 M'Sila, Sunday, 19. January 2048

19/1/1948
وقوع مذبحة صفد على يد القوات الإرهابية الصهيونية .

Sunday, 19. January 2048, omartv22yahoo.fr, 28000 M'Sila, 19/1/1948 وقوع مذبحة صفد على يد القوات الإرهابية الصهيونية .

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now