Ayiti Manman Pep La Fundraiser, 17801 NW 2nd Ave1, Saturday, 16. November 2019

AYITI MANMAN PEP LA - Invites you to a fundraising activity to support homeless handicapped kids. 
Saturday, November 16th, 2019, 6pm to 12am
17801 NW 2nd AveMiami Gardens, FL  33169
Haiti Manman Pep La invites you to come and support her efforts in Haiti. We are focused on helping the children that lost family during the earthquake. Taking them under my wings, I have loved them and provided clothes, school supplies, medicine and hospital care.  As of today, I have a total of 528 orphans under my care.  These children have gone through a lot these past few years, I am asking the community for help.
We are hosting this event to Pray for Haiti and help these children. Please purchase your tickets today. Together we can be united as a nation. We will have prayer for the country of Haiti, the children, and special prayer for deliverance, followed by entertainment with the dance troop of Miami, Comedic Skits by Manman Pep La, Musical Artist Toto Necessite - introducing his new album "Tounen Lakay", Percussion Group Rara Lakay along with Comedian and Radio Personality Aubry Blag.
Meals for purchase at event.  $10 for Haitian Style Roast Chicken with Pikliz, Red Beans & Rice, Haitian Mac and Cheese, Salad
AYITI MANMAN PEP LA - Envite ou nan yon aktivite pou ranmase lajan pou sipòte timoun ki san kay andikape.
Samedi, 16 novanm, 2019, 6pm rive 12am17801 NW 2nd AveMiami Gardens, FL 33169
Ayiti Manman Pep La te envite ou vini ak sipòte efò li an Ayiti. Nou konsantre sou ede timoun yo ki pèdi fanmi pandan tranbleman tè a. Pran yo anba zèl mwen yo, mwen te renmen yo e yo te bay rad, ekipman lekòl, medikaman ak swen nan lopital. Kòm nan jounen jodi a, mwen gen yon total de 528 òfelen anba swen mwen. Timoun sa yo te pase nan anpil ane ki sot pase yo, mwen mande kominote a èd.
Nou ap òganize evènman sa a pou Priye pou Ayiti epi ede timoun sa yo. Tanpri achte tikè ou jodi a. Ansanm, nou ka vini kòm yon nasyon. Nou pral gen lapriyè pou peyi a an Ayiti, timoun yo, ak lapriyè espesyal pou delivrans, ki te swiv pa amizman ak twoup la dans nan Miami, sòt Comedic pa Manman Pep La, Mizik Artist Toto Necessite - entwodwi nouvo album li "Tounen Lakay", Gwoup pèkisyon Rara Lakay ansanm ak komedyen ak Radyo pèsonalite Aubry Blag.
Manje pou achte nan evènman an. $ 10 pou Pouli kwit nan style ayisyen ak Pikliz, pwa wouj & diri, Mac ayisyen ak fwomaj, Salad

Saturday, 16. November 2019, 17801 NW 2nd Ave1, Ayiti Manman Pep La Fundraiser

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now