30. July 2020 - 11:00
Online
0Online

Wales Community-led Housing Network, Online, Thursday, 30. July 2020

A monthly virtual community-led housing network / rhwydwaith rhithwir tai dan arweiniad y gymuned fisol.

About this Event

Join the Communities Creating Homes team over lunch to discuss all things community-led housing. Each month we'll be discussing a different topic with a chance to chat and share learning with the team, other projects, and like-minded people in your area.

You should attend this event if:

  • You want to know more about community-led housing and the Communities Creating Homes programme
  • You have a project idea but aren’t sure how to make it happen / are looking for other like-minded people to make a project happen
  • Are an existing / developing project looking to connect with other projects
  • You are in a position to facilitate more community-led housing e.g. local authority, planner, developer, housing association, town councillor, landowner, investor/funder.

The session will be in English. You will receive the joining instructions by email prior to the event, please check your spam/junk.

------------------------------------------------------------------------------

Ymunwch a'r tîm Cymunedau'n Creu Cartrefi dros ginio i drafod popeth i wneud gyda thai dan arweiniad y gymuned. Pob mis byddwn ni'n trafod pwnc gwahanol gyda'r siawns i sgwriso a rhannu dysgu gyda'r tîm, prosiectau a phobl yn eich ardal.

Dylwch ymuno a’r digwyddiad os:

  • Rydych eisiau gwybod mwy am dai dan arweiniad y gymuned a’r rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi
  • Oes gyda chi syniad ar gyfer prosiect ond ddim yn siŵr am y camau nesaf dylwch gymryd / yn edrych am bobl arall i ymuno a’ch prosiect
  • Yn brosiect / grŵp sydd yn bodoli'r eisoes / datblygu ac edrych i gysylltu gydag eraill
  • Rydych mewn safle i hwyluso mwy o dai dan arweiniad y gymuned e.e.. awdurdod lleol, cynlluniwr, datblygwr, tai cymdeithasol, cynghorydd, tirfeddiannwr, buddsoddwr.

Bydd y sesiwn yn Saesneg. Byddwch yn derbyn y cyfarwyddiadau ymuno trwy e-bost cyn y digwyddiad, gwiriwch eich sbam / jync.


Thursday, 30. July 2020, Online, Wales Community-led Housing Network

Red City Radio at El Corazon
Tuesday 09. February 2021
STRFKR
Friday 12. February 2021
WEATHERS / DEAL CASINO
Thursday 11. February 2021
Galentine's Floral Workshop
Thursday 04. February 2021
The Hit Men
Thursday 11. February 2021
Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now